קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11.12.2000 מספר 34 שנת 2000 [מופיעה כ-33]

11/12/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 11/12/2000 שיחה מס: 33 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ועדת ביקורת מבקשת מהחברים להגיש הצעות לטיפול הביקורת בשנת 2001.
את ההצעות יש להגיש לאחד מחברי הועדה: איתן יערי, שריטה פלג, צביקה גולדברג.

2. דו"ח הביקורת על חמי געש יובא לדיון באחת משיחות הקיבוץ הקרובות.

ב. לדיון

1. הנהלת מש"א מביאה לדיון את הצעתה למודל קשר עבודה-תקציב.
הצעה זו מוגשת לאחר שהטיוטא הראשונה נדונה במפגשים רבים ונשמעו התיחסויות והערות מחברים רבים.
כזכור, הקיבוץ החליט במאי השנה להיכנס לתהליך של קשר עבודה-תקציב והטיל על הנהלת מש"א להציע מודל מתאים לגעש.
המודל המוצע חולק לחברים ביום שישי האחרון, וכן ניתן לקבלו במזכירות.
הכוונה בשיחה הזו לקיים דיון על ההצעה של הנהלת מש"א. ההצבעה בנושא תתקיים לאחר שיחת קיבוץ נוספת שתתקיים בהמשך.
ראובן גפני מציע לשנות את אמנת העבודה (קשור למודל המוצע):
- גיל הפרישה של חבר הוא 65 (ללא שינוי) וגיל פרישה של חברה שלא קיבלה שעות דרוג הוא 60 (ע"פ חוקי המדינה) ולא 65 כפי שמופיע באמנה.
- יש לשנות את סעיף ב': נוהל חיפוש, קבלה והפסקת עבודה, כך שיחפוף ויתאים לנוהג במדינת ישראל (ע"פ האמנה מקצצים לחבר 12 יום לחיפוש עבודה ויתר אזרחי המדינה זוכים לתקופה של 6 חודשים!).
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 32 מתאריך 4/12/2000

1. מאייר בילארד עזב את הקיבוץ.

2. שגיא שרויט עזב את הקיבוץ.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב