קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 18.12.2000 מספר 35 שנת 2000 [מופיעה כ-34]

18/12/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 18/12/2000 שיחה מס: 34 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. המזכירות קיימה דיון בהצעת מספר חברים לקשור קבלת תקציב בגין וותק למודל קשר עבודה-תקציב.
המזכירות החליטה לקדם הצעה ששנות הוותק בקיבוץ יחשבו כמרכיב בבניית התקציב האישי.
בשנת 2001 ינתן תשלום של 1 ש"ח לשנת וותק על מנת לסמל את ההכרה במרכיב הזה.
הנושא הועבר להנהלת שרותים ויובא בתקציב אחזקת אדם.
במהלך החודשים הקרובים ולא יאוחר ממאי 2001 יובא לדיון והחלטה מודל שבו שנות הוותק בקיבוץ יחשבו כמרכיב בתקציב האישי.

2. השבוע תתקים הצבעה בקלפי על מודל קשר עבודה-תקציב.
ההצבעה תתקיים ביום רביעי 20/12/00 בשעות 10:00-19:00 במועדון לחבר.

ב. לדיון

1. הנהלת מש"א מביאה להמשך דיון והחלטה את הצעתה למודל קשר עבודה-תקציב.
חוברת המודל חולקה שוב לחברים ביום שישי האחרון בתוספת שינויים קלים שפורטו בחוברת.
ההצבעה על מודל קשר עבודה-תקציב תהיה בקלפי ולקבלת המודל המוצע דרוש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

- איתן יערי מציע:
דרוג שעה נוספת - שעה נוספת לא תהיה שווה לכולם אלא תחשב לכל יחיד ולכל משפחה לפי השווי שלה בתקן וכפי שמפורט בטבלה של ערך שעת תקן.

- ראובן גפני מציע לשנות את אמנת העבודה:
1. גיל הפרישה של חבר הוא 65 (ללא שינוי) וגיל פרישה של חברה שלא קיבלה שעות דרוג הוא 60 (ע"פ חוקי המדינה) ולא 65 כפי שמופיע באמנה.
2. יש לשנות את סעיף ב': נוהל חיפוש, קבלה והפסקת עבודה, כך שיתאים לנוהג במדינת ישראל, כדלקמן:
- חבר חסר עבודה יקבל לצורך חיפוש מקום עבודה חדש את כל ההדרכה והתמיכה הנחוצים לו ממש"א. לשם מציאת מקום עבודה חדש יקבל כל חבר מכסת ימים ע"פ הדרוג הבא:
חבר/מועמד שגילו עד 25 יקבל 12 יום
חבר/מועמד שגילו עד 30 יקבל חודש
חבר/מועמד שגילו עד 40 יקבל 2 חודשים
חבר/מועמד שגילו עד 50 יקבל 4 חודשים
חבר/מועמד שגילו עד 65 יקבל 6 חודשים

בימים אשר לא מוקדשים לחיפוש עבודה יעבוד החבר ע"פ הנחיות מש"א.

- פנחס נגרי ועזרא רבין מציעים: (כל אחד לחוד)
לקבל את הפרק הראשון בהצעת מש"א - היינו קשר שלילי - גריעה מהתקציב האישי לאלה שלא ממלאים חובת עבודה. את הפרק השני שעות נוספות לדחות לשלב מאוחר יותר.

הנהלת מש"א קיימה דיון על ההצעות האלה ולא קיבלה אותן. ההצבעה על ההצעות הפרטיות תהיה בקלפי ביום ההצבעה ולקבלת כל אחת מהן דרוש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ
חסר רכיב