קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 25.12.2000 מספר 36 שנת 2000 [מופיעה כ-35]

25/12/2000
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 25/12/2000 שיחה מס: 35 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי בנושא קשר עבודה-תקציב ביום שלישי 26/12/2000 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר.

ב. לדיון

1. קשר עבודה-תקציב
הנהלת מש"א מביאה לדיון והחלטה את הצעתה למודל קשר עבודה-תקציב.
לאחר שיחת קיבוץ האחרונה, הנהלת מש"א קיימה דיון נוסף וסכמה להביא להצבעה קבלת המודל כאשר נושא ערך שעות נוספות בתשלום ושיטת החישוב יובא להכרעה בהמשך ולא יאוחר מחודשיים.
מודל קשר עבודה-תקציב מתבסס על התקציב האישי בגובה הקיים כיום ושינוי גובה התקציב האישי יבוצע בשיחת קיבוץ בלבד.

פנחס נגרי מציע לקבל את הצעת הנהלת מש"א אך נושא השעות הנוספות יובא לדיון בעוד שנה.

ראובן גפני מציע לשנות את אמנת העבודה: גיל הפרישה של חבר הוא 65 (ללא שינוי) וגיל פרישה של חברה שלא קיבלה שעות דרוג הוא 60 (ע"פ חוקי המדינה) ולא 65 כפי שמופיע באמנה.

אופן ההצבעה בקלפי:

א. לקבלת ההצעה הפרטית של ראובן גפני דרוש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

ב. בנוגע להצעת הנהלת מש"א והצעת פנחס נגרי ייכתב בטופס ההצבעה:

הצעת הנהלת מש"א - בעד קבלת המודל כאשר נושא ערך שעות נוספות בתשלום ושיטת החישוב יובא להכרעה בהמשך ולא יאוחר מחודשיים
הצעת פנחס נגרי - בעד קבלת המודל כאשר נושא השעות הנוספות יובא לדיון בעוד שנה.
נגד המודל.

במידה ואחת משתי ההצעות שבעד המודל מקבלת 2/3 מקולות המצביעים היא זו שהתקבלה.

במידה וסך הקולות בעד המודל, על הצעותיו השונות, מקבל שני שליש מקולות המצביעים אבל אף אחת לא קיבלה שני שליש לבד, יובאו שתי ההצעות להכרעה ביניהן.

במידה ונגד המודל יצביעו יותר משליש מקולות המצביעים - המודל לא יתקבל.

-----------------------------------------------------------------------------------

הצעת הנהלת מש"א וראובן גפני לתיקון אמנת עבודה בנושא חיפוש עבודה
(במידה והמודל יתקבל נוהל זה יוכנס לאמנה)

מדרגה I עד גיל 35 12 יום בשנה
מדרגה II עד גיל 50 חודש
מדרגה III מגיל 50 ואילך חודש וחצי

בהיות חבר מחוסר עבודה עיקר מאמציו ומאמצי מש"א הינם בחיפוש עבודה עבורו.
בזמן חיפוש עבודה כמוגדר, אין החבר פטור מעבודה אלא בימים בהם מחפש עבודה באופן פיסי, דהיינו יוצא לראיונות, לפגישות ולאיתור מקום עבודתו.
ביתר הימים יעבוד החבר/ה בכל מקום שהקיבוץ יציע לו, אפילו אין המשרה הגשמת שאיפותיו, מתוך הבנה שהמקום הינו זמני עד למציאת מקום הולם לרצונו, כישוריו ומוכיח התפרנסות.
בעת העבודה הזמנית כמתואר יאפשרו הענף ומש"א לחבר/ה לצאת לראיונות עבודה תוך תאום מוקדם.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 34 מתאריך 18/12/2000

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב