קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01.01.2001 מספר 01 שנת 2001 [מופיעה 36 שנת 2000]

01/01/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 1/1/2001 שיחה מס: 36 שנה: 2000
תוכן השיחה

א. הודעות

1. בחירות - חברים שמעונינים לקחת חלק בפעילות לקראת הבחירות לראשות הממשלה - נא להודיע במזכירות.

ב. לדיון

1. שיטת קפיטריה בחדר האוכל
ענף המזון והנהלת שרותים מביאם הצעה למעבר לשיטת הקפיטריה בחדר האוכל.
החומר בנושא חולק לתאים בסוף השבוע האחרון ויחולק בשיחה.
ההצבעה תהיה בקלפי וברוב רגיל.
כמו כן בהצעה השלמת הפרטת המזון בערך של ש"ח לנפש ליום.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 35 מתאריך 25/12/2000

1. מודל קשר עבודה תקציב לא התקבל.

2. התקבלה הצעת ראובן גפני לשינוי אמנת העבודה: גיל פרישה של חברה שלא קיבלה שעות דרוג, הוא 60 (ע"פ חוקי המדינה) ולא 65 כפי שמופיע באמנה.

3. לא התקבלה הצעת מש"א וראובן גפני לשינוי בימי חיפוש עבודה (כיוון שהמודל לא התקבל).

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב