קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 08.01.2001 מספר 02 שנת 2001

08/01/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 8/1/2001 שיחה מס: 2 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע נקיים קלפי ביום שלישי 9/1/2001 בנושא הצעת ענף המזון והנהלת שרותים למעבר לקפיטריה ואישור תוכנית המשק לשנת 2001.

2. ביום רביעי 10/1/2001 תתקיים שיחת קיבוץ נוספת שתוקדש ברובה להסדר החובות.
נושא זה לא ישודר בוידאו.
דף לשיחה זו יצא בנפרד.

3. הודעת עזיבה של סלומי צרפתי - סלומי הודיע למזכירות שעם סיומה של שנת החופש הוא עוזב את הקיבוץ.
התקיים דיון עם סלומי במזכירות.

ב. לדיון

1. תוכנית המשק 2001
מובאת לדיון תוכנית המשק של קיבוץ געש לשנת 2001.
התוכנית נדונה ואושרה בהנהלה הכלכלית ובמועצת המנהלים הכלכלית
לאחר אישור התוכנית תובא לדיון תוכנית אחזקת אדם ותוכנית ההשקעות הצרכניות.
בתכנית המשק, העברת הכספים מהענפים לקהילה בגין עבודת החברים מחושבים לפי תמחור עמדות עבודה.
אריאל הלפרין ויואב דרורי יציגו את התוכנית ורכזי ענפים יציגו כל אחד את תוכנית הענף שלו.
אישור התוכנית יהיה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 1 מתאריך 1/1/2000‏

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב