קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12.02.2001 מספר 07 שנת 2001

12/02/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 12/2/2001 שיחה מס: 7 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הצבעה בקלפי בנושא הערעור על תוכנית ההשקעות תתקיים ביום שלישי 13/2/2001 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר וכן נושאים שבשיחה.

ב. לדיון

1. ערעור על תוכנית ההשקעות הצרכניות 2001
משה משלנקה מערער על ההחלטה שהתקבלה בנושא תוכנית ההשקעות הצרכניות לשנת 2001 ומבקש שתתקבל התוכנית שהוגשה על ידי הנהלת שרותים.

לקבלת הערעור (וההחלטה החדשה) דרושים שני תנאים:
- 93 קולות ומעלה בעד הערעור.
- רוב בעד הערעור.

ההצבעה בקלפי.

2. דו"ח הביקורת על פרויקט חמי געש
אלחנן ורדי, המבקר, יציג את דו"ח הביקורת על פרויקט חמי געש שבוצע במהלך שנת 2000 בהתאם להחלטות הקיבוץ.
תקציר יחולק בשיחה וחברים שמעונינים יכולים לקבל במזכירות הן תקציר והן את הדו"ח המלא.

3. תוכנית הביקורת לשנת 2001
ועדת ביקורת מביאה להחלטה את הצעתה לתוכנית הביקורת לשנת 2001:
- בריאות
- מעקב אחר ביצוע הסדר החוב של געש
- ענף אחזקה
- ענף נכסים

ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

4. מעקב ביצוע על ממצאי הביקורת במערך הכספים בגעש שהוגש לפני שנה - המעקב יוגש על ידי ו. ביקורת בשיחה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 6 מתאריך 29/1/2001

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב