קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 05.03.2001 מספר 08 שנת 2001

05/03/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 5/3/2001 שיחה מס: 8 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. לדיון

1. סיכום משק שנת 2000
מובא לדיון בשיחת קיבוץ דו"ח סיכום משק שנת 2000 של קיבוץ געש.
החומר יחולק בשיחה וניתן לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 7 מתאריך 12/2/2001

1. לא התקבל הערעור של משה משלנקה על ההחלטה בנושא תוכנית השקעות צרכניות לשנת 2001.

2. התקבלה הצעת ועדת ביקורת לתוכנית הביקורת לשנת 2001.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב