קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 20.03.2001 מספר 10 שנת 2001

20/03/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שלישי 20/3/2001 שיחה מס: 10 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. לדיון

1. המועצה האזורית חוף השרון וקשריה עם געש
ראש המועצה אהרון בז'רנו, יציג בשיחת קיבוץ את הנעשה במועצה האזורית חוף השרון, את התוכניות לפיתוח אזור המועצה בכלל והאזור שלנו בפרט, ואת מכלול היחסים בין המועצה לקיבוץ שלנו.

השיחה פתוחה לשאלות החברים ודיון.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 9 מתאריך 12/3/2001

1. אטה פלר התקבלה למועמדות.

2. צביקה בורודצקי התקבל לחברות.

3. אורית פירקה התקבלה לחברות.

4. יונית סגל התקבלה לחברות.

5. התקבלה הצעת המזכירות למעבר לניהול התקציבים האישיים בבנק.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב