קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 02.04.2001 מספר 11 שנת 2001

02/04/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 2/4/2001 שיחה מס: 11 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 3/4/2001 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר ועל נושאים שבשיחה.

2. בשיחה נרים כוסית ונברך את החברים החדשים שהתקבלו לחברות: צביקה בורודצקי אורית פירקה ויונית סגל.

3. דבי סלינגר הודיעה על עזיבת הקיבוץ עם סיום שנת החופש.

4. רונית ושלמה בודניוק הודיעו על עזיבת הקיבוץ עם סיום שנת החופש.

ב. אינפורמציה

1. אריאל הלפרין, יו"ר מועצת המנהלים הכלכלית, ימסור אינפורמציה על המצב בנוגע להסדר החובות של הקיבוץ והמגעים עם הגורמים השונים.

ג. לאישור

1. צרוף אסנת נגרי להנהלת מש"א. הנהלת מש"א מציעה לצרף את אסנת נגרי להנהלת מש"א במקום חוה ציקמן שסיימה.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. נאור סלוצקי לריכוז ו. צעירים. הנהלת מש"א מציעה את נאור סלוצקי לריכוז ועדת צעירים. נאור מעונין בתפקיד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

3. ורד גולדנברג לריכוז ו. תרבות. הנהלת מש"א מציעה את ורד גולדנברג לריכוז ו. תרבות.
ורד מעונינת בתפקיד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

4. דורית פלדמן לריכוז ו. חגים. הנהלת מש"א מציעה את דורית פלדמן לריכוז ו. חגים.
דורית מעונינת בתפקיד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ד. לדיון

1. מעקב ביצוע על ממצאי הביקורת במערך הכספים בגעש שהוגש לפני שנה
המעקב יוגש על ידי ועדת ביקורת בשיחה.

2. אישור מאזנים מבוקרים לשנים 1998-1999
מובאים לאישור מאזנים מבוקרים של געש לשנת 1998-1999. כזכור, סיכום שנת 1999 הובא לדיון בשיחת קיבוץ בתחילת שנת 2000 (כנהוג), וכנ"ל לגבי סיכום 1998.
בביקור שקיים אצלנו מפקח מטעם "רשם האגודות", הוא טען שיש חובה לאשר בשיחת קיבוץ את המאזנים המבוקרים (שמגיעים אלינו והם מוכנים כ- 8 חודשים לאחר סיום השנה).
לכן, אנו מביאים כרגע לאישור פורמלי את המאזנים לשנים 98-99.
העתקים מהמאזנים נמצאים במזכירות.
ההצבעה בשיחה.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 10 מתאריך 20/3/2001.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב