קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 16.04.2001 מספר 12 שנת 2001

16/04/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 16/4/2001 שיחה מס: 12 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. אינפורמציה

1. יואב דרורי ואופיר סיטרין ימסרו אינפורמציה משקית וכספית.

ב. לדיון

1. הסדר לרכישת רכב פרטי - הצעה של עמיר פז
עמיר פז מגיש לשיחת קיבוץ הצעה להסדר לרכישת רכב פרטי והסדרת השימוש בו.
הנוסח המלא של ההצעה מצורף לדף לשיחה.
המזכירות קיימה דיון על ההצעה ולא קיבלה אותה.
ההצבעה על ההצעה של עמיר תתקיים בקלפי וברוב רגיל. (על מועד הקלפי תבוא הודעה בהמשך).
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 11 מתאריך 2/4/2001

1. נמסרה הודעה על כך שדבי סלינגר עזבה את הקיבוץ.

2. נמסרה הודעה על כך שרונית ושלמה בודניוק עזבו את הקיבוץ.

3. אסנת נגרי הצטרפה להנהלת מש"א.

4. נאור סלוצקי נבחר לריכוז ו. צעירים.

5. דורית פלדמן נבחרה לריכוז ו. חגים.

6. ורד גולדנברג נבחרה לריכוז ו. תרבות.

7. אושרו מאזנים מבוקרים של הקיבוץ לשנים 1998-1999.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב