קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 30.04.2001 מספר 13 שנת 2001

30/04/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 30/4/2001 שיחה מס: 13 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. אינפורמציה

1. יגאל להב ימסור אינפורמציה על ההתקדמות בנושא פרויקט התקשורת המהירה.
הנהלת שרותים סיכמה על צוות שמטפל בנושא הזה. הצוות כולל : ערד סלוצקי - מרכז, מייק פנצינר, אופיר סיטרין ויגאל להב. סוכם שיגאל להב מנהל את הפרויקט.

ב. לאישור

1. עזרא רבין לריכוז ו. עלון.- הנהלת מש"א מביאה לאישור את עזרא רבין לריכוז ועדת עלון. עזרא מעוניין בתפקיד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. מודל קשר עבודה תקציב
מובאים לדיון מודלים של קשר עבודה תקציב לאחר שהקיבוץ החליט לפני כשנה על רצונו במודל של קשר עבודה תקציב.
בשיחה זו יוצגו שלושת המודלים שהופצו בתאי החברים: הצעת מש"א, הצעת פנחס נגרי הצעת חגי אבני ויתקיים דיון.
בשיחה נוספת נמשיך את הדיון ולאחריה תתקיימנה הצבעות בקלפי במטרה להגיע להכרעה האם הקיבוץ מקבל את אחת מההצעות שהוגשו.
החומר, כאמור, הופץ לחברים והמעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 12 מתאריך 16/4/2001

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב