קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 14.05.2001 מספר 15 שנת 2001

14/05/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 14/5/2001 שיחה מס: 15 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. סוכם ביחד עם מזל מיוסט על סיום עבודתה כמנהלת מש"א של קיבוץ געש. פרטים ימסרו בשיחה.

2. חגי אבני הציע להנהלת מש"א לנסות להגיע ביחד למודל קשר עבודה תקציב מוסכם ולהביאו להכרעה בקיבוץ.

הנהלת מש"א קיבלה את הצעתו של חגי אבני ותהליך כזה יתקיים בימים הקרובים.
במידה ונוכל להביא מודל אחד מוסכם הוא יבוא לדיון והחלטה בקיבוץ וצריך להתקבל ברוב של שני שליש מהמצביעים.
במידה ולא נגיע למודל מוסכם תמשכנה ההצבעות כפי שסוכם והודעות על כך תצאנה בנפרד.

ב. לאישור

1. עמוס בוכמן פונה לשנת חופש חברתית. המזכירות בעד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. הסדר החובות של קיבוץ געש
ראש מטה הסדר הקיבוצים, פרופסור דני צידון הודיע לכל הצדדים הקשורים בהסדר הקיבוצים של געש על תאריך הגעה וחתימה על ההסדר – 31/5/2001. אנו נערכים למועד זה ומתבצעת פעילות רבה לצורך כך.
בשיחה זו הכוונה להציג לקיבוץ בהרחבה את ההסדר כולו, עיקרי הסכם השיתוף עם היזמים, הרכב החוב של געש כיום ולאחר ההסדר ולקיים דיון.
בשיחה נוספת שנקיים בקרוב נמשיך את הדיון ולאחר מכן יובא הנושא להצבעה בקלפי וברוב רגיל האם הקיבוץ מאשר את ביצוע ההסדר כולו.
חומר יחולק בשיחה וחברים שמעוניינים יכולים לקבל במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 14 מתאריך 7/5/2001

1. הוחלט לא לקבל את הצעתו של עמיר פז להסדר לרכישת רכב פרטי.

2. עזרא רבין נבחר לריכוז ועדת עלון.

3. התקבלה הצעת הנהלת מש"א והצעת חגי אבני בהצבעה הראשונה על מודל קשר עבודה תקציב.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב