קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23.05.2001 מספר 16 שנת 2001

23/05/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום רביעי 23/5/2001 שיחה מס: 16 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום חמישי 24/52001 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר.
ההצבעה היא על נושאים שבשיחה וכן אישור לעמוס בוכמן לשנת חופש.

ב. שאילתא של נגרו רובינשטיין
איך מזכירות קיבוץ געש פועלת כדי להגן על הקיבוץ והמפעל לאחר שמזה מספר חודשים היא יודעת שהלל רבין הקים חברה עם ספק גדול של המפעל ובנוסף לפני כ- 10 חודשים הם הקימו חברה נוספת עם חברת "שאלתיאל" המתחרה הגדולה
תשובה תינתן בשיחה.

ג. לדיון

1. הסדר החובות הכספיים של געש – דיון מסכם
מובא לדיון נושא הסדר החובות הכספיים של קיבוץ געש כהמשך לדיון שהתחיל בשבוע שעבר. הכוונה לסכם את הדיון ולקבל החלטה בקלפי וברוב רגיל האם הקיבוץ מאשר את הסדר החובות כפי שפורט בשיחות הקיבוץ ועיקריו רשומים בדף של עיקרי ההסדר שחולק בשיחה.
חומר שחולק בשיחה הקודמת יחולק בשיחה וניתן לקבלו במזכירות.

2. אישור למתן פסק זמן לחגי אבני והנהלת מש"א להציע מודל קשר עבודה-תקציב מוסכם
מובאת לאישור ההצעה של חגי אבני והנהלת מש"א למתן פסק זמן בתהליך ההצבעות על המודל לקשר עבודה-תקציב על מנת לנסות ולהביא הצעה אחת, מוסכמת, לדיון והכרעה בקיבוץ ואז יהיה ניתן להגיש להחלטה הצעות אחרות של חברים.
במידה ולא תהיה הצלחה של חגי אבני והנהלת מש"א להביא מודל מוסכם ההצבעות תמשכנה במקום שנפסקו.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 15 מתאריך 14/5/2001

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב