קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04.06.2001 מספר 17 שנת 2001

04/06/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 4/6/2001 שיחה מס: 17 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. אינפורמציה

1. תמסר אינפורמציה על ידי ערד סלוצקי בנושא ההתקדמות בתוכנית ההשקעות הצרכניות ובנושא הבית הסיעודי שלפני כשנה הוחלט עקרונית להקים בית כזה.

ב. לדיון

1. חסכון במים - דיון והחלטה
ספי תירוש רכז ענף הנוי, ודוד טמים האחראי על המים בקיבוץ העלו לדיון במזכירות ובשיחת קיבוץ את הצורך הדחוף לחסכון במים והצעות להחלטה בנושא הזה. פרטים על מכסת המים של געש ומחירם יובאו בשיחה.

המזכירות קיימה דיון בנושא יחד עם ספי ודוד ותומכת בדיון ובהצעות כדלהלן:

א. אסור להשקות דשאים באופן פרטי. הנוי ידאג להשקייתם בהתאם להקצאות המים שיקבעו שסביר שיהיו נמוכות מהרצוי.

ב. יש למעט ככל הניתן בשימוש במים לצריכה ביתית שוטפת.

ג. יש להשקות גינות פרטיות ודשאים פרטיים בשעות הערב בלבד ומקסימום לפי הכמות המפורטת להלן:
אחת לארבעה ימים 3 ליטרים למטר מרובע – לפיכך יש חשיבות רבה לדעת את ספיקת המים של כלי ההשקייה בו משתמשים. ניתן לקבל בנוי ממטירונים חסכוניים שספיקתם 60 ליטר לשעה. לדוגמא: גינה של 10 מ"ר יש להשקות 120 ליטר אחת ל- 4 ימים.

ד. יש לפעול למציאת דרכי יישום של חריגות מהחלטות אלו, כך שחבר המשתמש באופן לא אחראי תוך זלזול בהחלטוות הקיבוץ ובמצוקת המים בה געש נמצא, ישא לפחות בעלות הנזק הכספי שנגרם.
ההחלטה בקלפי וברוב רגיל.

2. אישור למתן פסק זמן לחגי אבני והנהלת מש"א להציע מודל קשר עבודה-תקציב
מובאת לאישור ההצעה של חגי אבני והנהלת מש"א למתן פסק זמן בתהליך ההצבעות על המודל לקשר עבודה-תקציב על מנת לנסות ולהביא הצעה אחת, מוסכמת, לדיון והכרעה בקיבוץ ואז יהיה ניתן להגיש להחלטה הצעות אחרות של חברים.
במידה ולא תהיה הצלחה של חגי אבני והנהלת מש"א להביא מודל מוסכם. ההצבעות תמשכנה במקום שנפסקו.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 16 מתאריך 23/5/2001

1. החלטת הקיבוץ בנושא הסדר החובות
הוחלט שקיבוץ געש ותאגידיו מצטרפים להסדר הקיבוצים הראשון והסדר הקיבוצים המשלים (תיקון). הקיבוץ מבצע עיסקה עם יזמים ומבצע הסדר פרטני על מנת להסדיר את חובותיו הכספיים כפי שנמסר בשיחות הקיבוץ ודף עם עיקרי ההסדר הונח בשיחת הקיבוץ.
הקיבוץ והמוסדות המוסמכים של תאגידיו מקבלים בזאת החלטה לחתום על כל המסמכים הנדרשים לביצוע ההסדר ולהעמיד לבנקים את הביטחונות הדרושים במסגרת ההצטרפות להסדר.
הקיבוץ ותאגידיו מסמיכים ומנחים את המוסדות ובעלי זכות החתימה של קיבוץ געש ותאגידיו לטפל ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לביצוע ההסדר.

2. התקבלה פנייתו של עמוס בוכמן לצאת לשנת חופש.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב