קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 18.06.2001 מספר 18 שנת 2001

18/06/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 18/6/2001 שיחה מס: 18 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי על נושאים מהשיחה הקודמת חסכון במים ומתן אפשרות למודל קשר עבודה-תקציב בין הצעות מש"א וחגי אבני, וכן על נושאים שבשיחה זו

ההצבעה ביום שלישי 19/6/2001 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר.

ב. לאישור

1. קבלת דפנה דור לאורחות – המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי ודרוש רוב רגיל לקבלה.

2. קבלת לידי רובינסקי למועמדות. המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי ודרוש רוב רגיל לקבלה.

3. קבלת מיכל שרויט לחברות – המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי ודרוש רוב של שני שליש, לקבלה.

4. רפת משותפת – הקמה על שטח של שפיים
הרפת המשותפת אושרה בקיבוץ בסוף שנת 1998 ומאז מנהלים שלושת הקיבוצים השותפים יקום, שפיים וגעש דיונים רבים להביא להקמת הרפת.
מוצע לאישור השיחה שהרפת המשותפת תוקם על קרקע של שפיים ולא של געש, וייחתם כל הנדרש המבטיח את הקיבוצים געש ויקום שהרפת תישאר במקום לזמן רב ביותר.
מועצת המנהלים הכלכלית דנה בישיבתה האחרונה בנושא והוחלט לאשר את הקמת הרפת על שטח של שפיים.
פרטים נוספים ימסרו בשיחה על ידי נאור סלוצקי ויואב דרורי.
ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. סיכום רבעון ראשון לשנת 2001
מובא לדיון סיכום רבעון ראשון לשנת 2001.
חומר יחולק בשיחה והמעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 17 מתאריך 4/6/2001

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב