קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 16.07.2001 מספר 20 שנת 2001

16/07/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 16/7/2001 שיחה מס: 20 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 18/7/2001 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר. ההצבעה היא על ההצעה להתקשרות עם חברת YES וכן נושאים שבשיחה זו.

ב. לאישור

1. קטי רובינסקי לאורחות
ועדת קליטה מביאה לאורחות את קטי רובינסקי (אישתו של אסף רובינסקי) המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. יפעת בורודצקי לניהול שירותים
הנהלת מש"א מביאה לאישור את יפעת בורודצקי כמנהלת שירותים. הכוונה שיפעת תחליף את ערד סלוצקי באוקטובר 2001.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

3. התקשרות להפעלת אולם הספורט כאולם אירועי תרבות
הנהלת התיירות וההנהלה הכלכלית מציעות ומביאות לאישור התקשרות עם חברת "פרומרקט", חברה מובילה בתחום הפרסום, הקמפיינים ואירועים מוסדיים לשכירת אולם הספורט לצורך עריכת אירועים לחברות מסחריות וגופים עסקיים.

פרטי ההתקשרות
* תקופת ההתקשרות – 5 שנים עם "נקודות יציאה".
* התמורה – כ- 90 אלף דולר + מע"מ לשנה או 3% מהמחזור הגבוה מהשניים.
* השקעות – עבודות התאמה ומיזוג – כ-300 אלף דולר, ע"ח "פרומרקט".
* ארנונה ותשלומים אחרים בגין השימוש - כל תשלום מעבר לזה המשולם כיום על ידי געש יחול על השוכרת.
* הנושא האקוסטי יטופל, באחריות על ידי וע"ח השוכרת למזעור מטרדי רעש.
בהסכם ההתקשרות יוכנס סעיף המתייחס לארגון האולם לפני ואחרי חג הפסח של הקיבוץ.
ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. שעות נוספות – החלטה ששעות נוספות אינן מועברות מחודש לחודש ואינן ניתנות לצבירה.
הנהלת מש"א מביאה לדיון והחלטה ששעות נוספות אינן ניתנות להעברה מחודש לחודש ואינן נצברות.
כזכור לפני מספר שנים הקיבוץ עבר לשיטת חישוב שבה הקהילה מתקיימת מהמשכורות החודשיות שכלל החברים מעבירים מעבודתם בענפי הקיבוץ ומחוץ לקיבוץ. משכורות אלה כוללות הן שעות רגילות והן שעות נוספות במידה וחברים עושים, ולכן אין אפשרות לצבור שעות נוספות – רק בתוך אותו החודש.
הנושא לא הובא בעבר להכרעת הקיבוץ ויצר לא מעט אי הבנות ברישום וכדומה.
הנהלת מש"א מביאה את הנושא להחלטה.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 19 מתאריך 2/7/2001.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב