קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 14.08.2001 מספר 22 שנת 2001

14/08/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 21:30 יום שלישי 14/8/2001 שיחה מס: 22 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. אינפורמציה

1. תימסר אינפורמציה בנוגע להסדר החובות שלנו לאחר שביום רביעי האחרון 8/8/2001 חתמנו על ההסדר עם הבנקים והממשלה.

ב. לאישור

1. רשימת השתלמויות תשס"ב
הנהלת מש"א והמזכירות מביאים לאישור רשימת השתלמויות לשנת הלימודים תשס"ב.
מצורף דף עם רשימת המתחילים ורשימת הממשיכים.
ההצבעה תתקיים בשיחה ומצביעים רק על רשימת המתחילים.

ג. לדיון

1. אישור שעות נוספות בתמורה באמצע השבוע
המפעל מבקש להפעיל תפקיד מנהל תורן במהלך השבוע בשעות בתמורה.
דף מצורף.
חמי געש מבקשים להפעיל את האתר במהלך השבוע ולהעזר בחברים ולתת שעות בתמורה במהלך כל ימי השבוע ולא רק בסופי שבוע.
הנהלת מש"א דנה בפניות וממליצה לקיבוץ לאשר אותן. הגבלת 10 השעות החודשיות בתמורה – תישמר.
ההצבעות תתקיימנה בשיחה וברוב רגיל:
הצבעה אחת – פניית המפעל.
הצבעה שניה – פניית חמי געש.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 21 מתאריך 30/7/2001

1. הוחלט לא לקבל את הערעור של זמי בן-חורין על השכרת אולם הספורט.

2. לא התקבלה פניית דורית ואיתן יערי לקידום בניית דירת הקבע של המשפחה.

3. לא התקבלה ההצעה ששעות נוספות אינן מועברות מחודש לחודש ואינן ניתנות לצבירה.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב