קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 24.09.2001 מספר 26 שנת 2001

24/09/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 24/9/2001 שיחה מס: 26 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ביום שלישי 25/9 תתקיים הצבעה בקלפי בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר. ההצבעה היא על תמחור משרות העבודה בקיבוץ וקבלת אמיר סקיבה למועמדות ונושאים שבשיחה.

ב. לאישור

1. קבלת מלכה פריירה למועמדות. מלכה חזרה לקיבוץ לאחר למעלה משנתיים חופש.
המזכירות בעד קבלתה של מלכה למועמדות. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. דו"ח פעילות ענפי המשק 7 חודשים ינואר-יולי 2001.
חומר יחולק בשיחה.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה מס' 25.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב