קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07.10.2001 מספר 27 שנת 2001

07/10/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום ראשון 7/10/2001 שיחה מס: 27 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. נא תשומת לב שהשיחה מתקיימת ביום ראשון.

2. הצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה תתקיים לאחר שיחת הקיבוץ הבאה.

ב. לאישור

1. צביקה גולדברג לניהול מש"א
המזכירות מביאה לאישור את צביקה גולדברג לניהול מש"א בקיבוץ לקדנציה מלאה של 4 שנים.
צביקה מעוניין בתפקיד
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. פניית הלל רבין לשנת חופש שלישית
הלל רבין פונה לשנת חופש שלישית. המזכירות קיימה דיון בנושא ולא קיבלה את הפנייה של הלל.
הלל מביא את פנייתו לקיבוץ.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. מודל קשר עבודה תקציב
מובאת לדיון הצעה של הנהלת מש"א וחגי אבני למודל קשר עבודה-תקציב.
בשיחה זו ערד סלוצקי וחגי אבני יפתחו את הדיון ויסבירו את המודל המוצע ואשר משלב בין ההצעות הראשוניות של חגי אבני והנהלת מש"א.
מצורף המודל כיוון שבנייר שחולק לפני כשבועיים נפלו מספר טעויות והמודל הנכון הוא המצורף לדף לשיחה הזה.
עמיר פז מציע שבסעיף ד.5 (עמ' 3), גובהו של התגמול לכל בעל תפקיד יוצע על ידי מש"א ויאושר בשיחת קיבוץ (ולא במזכירות).
ההסתייגות של עמיר תובא להצבעה בקלפי וברוב רגיל.
ההצבעה על כל המודל תובא לקלפי בהמשך וצריכה להתקבל ברוב של שני שליש מקולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחות קיבוץ מס' 25-26 שנת ‏2001

1. אמיר סקיבה התקבל למועמדות.

2. מלכה פריירה התקבלה למועמדות.

3. הוחלט על תמחור משרות עבודה בקיבוץ.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב