קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 15.10.2001 מספר 28 שנת 2001

15/10/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 15/10/2001 שיחה מס: 28 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הודעות
הצבעה בקלפי תתקיים ביום שלישי 16/10/2001 בין השעות 10:00-19:00 במועדון לחבר.
ההצבעה על מועמדותו של צביקה גולדברג כמנהל מש"א, פניית הלל רבין לשנת חופש שלישית ובחירת חברי מזכירות.

ב. לאישור

1. בחירת חברי מזכירות
מוגשת רשימה של מועמדים/ות להיות חברי מזכירות. מתוך הרשימה יש לבחור 6 חברים/ות.

החברים המוצעים על ידי הנהלת מש"א:
משה משלאנקה, אורה קוגלר, יוסף גלפז, נאור סלוצקי, כרמית בלבן, טיטו פלדמן, מירב סלוצקי, עזרא רבין, נועם פלברג, אתי פופר

ורד דרורי - מוצעת ע"י הגר סירוטה
נגרו רובינשטיין - מוצע ע"י הגר סירוטה
לואיס שילון - מוצע ע"י יצחק כנען

החברים הממשיכים במזכירות:
יואב דרורי - מ. משק
אופיר סיטרין - גזבר
שלמה ניימן - מזכיר
מנהל מש"א
שריטה פלג
דני וסרלאוף
עירית פאוסט

כאמור, מתוך רשימת החברים המוצעים יש לבחור 6.
ההצבעה בקלפי.

ג. לדיון

1. מודל קשר עבודה תקציב
מובאת לדיון הצעה של הנהלת מש"א וחגי אבני למודל קשר עבודה-תקציב.
בשיחה זו ערד סלוצקי וחגי אבני יפתחו את הדיון ויסבירו את המודל המוצע ואשר משלב בין ההצעות הראשוניות של חגי אבני והנהלת מש"א.
עמיר פז מציע שבסעיף ד.5 (עמ' 3), גובהו של התגמול לכל בעל תפקיד יוצע על ידי מש"א ויאושר בשיחת קיבוץ (ולא במזכירות).
ההסתייגות של עמיר תובא להצבעה בקלפי וברוב רגיל.

עלות המודל לשנה כ- 200,000 ש"ח והוא יתוקצב בתוכנית אחזקת אדם לשנת 2002. (העלות כוללת מתן תמורה לתפקידים שיקבלו שעות גלובאליות, לעובדי חוץ בעלי משכורות גבוהות ולפנסיונרים שיהיו זכאים לתגמול כספי בגין עבודתם).

ההצבעה על כל המודל תובא לקלפי בהמשך וצריכה להתקבל ברוב של שני שליש מקולות המצביעים.

(חומר חולק לפני שבוע לכל החברים ויחולק בשיחה).
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה הקודמת.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב