קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 05.11.2001 מספר 29 שנת 2001

05/11/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 5/11/2001 שיחה מס: 29 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. צביקה גולדברג החל בתפקידו כמנהל מש"א. בהצלחה.
שרה'לה ויובל – יועצים לנושא מש"א, ילוו את צביקה ואת הנהלת מש"א בטיפול בנושאי מש"א.

2. ערד סלוצקי מסיים את תפקידו בריכוז שירותים. לפי החלטת הקיבוץ מתאחדים התפקידים של מרכז השירותים והמזכיר והחל מהיום המזכיר ממלא את שני התפקידים.

3. הצבעה בקלפי על הנושאים שבשיחה הזו תתקיים בשבוע הבא.

ב. לאישור

1. קבלת נעמה שחר לחברות
המזכירות מביאה לאישור קבלתה של נעמה שחר לחברות. ההצבעה בקלפי ולקבלה דרוש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.

ג. לדיון

1. מודל קשר עבודה-תקציב – דיון מסכם
מובא לדיון נוסף הצעה של הנהלת מש"א וחגי אבני למודל קשר עבודה-תקציב.
ההצעה מצורפת לדף לשיחה.
הנהלת מש"א וחגי אבני מציעים שתורנויות השבת במתכונתם הנוכחית יסתיימו והם יחשבו כשעות עבודה בתמורה.
עלות המודל לשנה מוערך בכ- 300,000 ש"ח והוא יתוקצב בתוכנית אחזקת-אדם. עלות זו כוללת מתן תמורה למשרות שיקבלו שעות גלובאליות, לעובדי חוץ בעלי משכורות גבוהות, לפנסיונרים שיהיו זכאים לתגמול בגין עבודתם וכן לשעות העבודה בשבת (שעד עכשיו היו ללא תמורה).
ההצבעה על המודל המוצע תהיה בקלפי וצריכה להתקבל ברוב של שני שליש מקולות המצביעים.

2. מאזן מבוקר 2000
מובא לדיון ואישור מאזן מבוקר 2000 של קיבוץ געש.
כזכור, בתחילת שנה מובא לדיון סיכום השנה החולפת. המאזן המבוקר לשנת 2000 (ולכל שנה) ערוך על ידי ברית פיקוח (משרד רו"ח), מוכן בתקופה זו של השנה ולפי רשם האגודות יש לאשרו בהצבעה בשיחת קיבוץ.
העתקים יובאו לשיחה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחות קיבוץ 27 ו- 28 שנת 2001

1. צביקה גולדברג נבחר לניהול מש"א לקדנציה של 4 שנים.

2. הלל רבין קיבל שנת חופש שלישית.

3. נבחרו חברי מזכירות לשנתיים: יוסף גלפז, טיטו פלדמן, אורה קוגלר, אתי פופר, כרמית בלבן, נאור סלוצקי.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב