קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17.12.2001 מספר 33 שנת 2001

17/12/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 17/12/2001 שיחה מס: 33 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ההצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה זו תהיה לאחר שיחת קיבוץ הבאה.

ב. לאישור

1. איתן יערי לריכוז ועדת ביקורת – הנהלת מש"א מביאה לאישור את המשך ריכוז ועדת ביקורת על ידי איתן יערי. איתן סיים 3 שנים של ריכוז הועדה ומוכן להמשיך בתפקיד קדנציה נוספת
הצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. הצעת הנהלת שירותים להפרטת הקרן האישית להשתלמות קצרה
הנהלת שירותים דנה בהצעה של קטה מזור להפרטת הקרן האישית להשתלמות קצרה ומציעה לקבלה.
הקרן האישית החלה ב- 1/1/2000 והחליפה את תקציבי בית ספר ערב וכדומה.
במהלך השנתיים (2000+2001) כל חבר קיבל בקרן 650 ש"ח לשנה, חלק השתמשו ולחלק היא נצברת לפי הנהלים שסוכמו.
ההצעה של הנהלת שירותים היא להפריט את הקרן וכל חבר יקבל 650 ש"ח לתקציבו האישי.
סכום הכסף שנשאר בקרן הוא 250,000 ש"ח והוא יחולק לחברים הזכאים (במידה ותתקבל ההצעה).
הצבעה בקלפי וברוב רגיל.

3. תוכנית ביקורת לשנת 2002
ועדת ביקורת מביאה לאישור הקיבוץ את הצעתה לנושאים לטיפול הביקורת בשנת 2002.

הנושאים המוצעים לביקורת:

א.כספים – ביקורת שגרתית שנתית עם התמקדות בתחומי פנסיה ותאגידים.

ב. קניינות ורכש בקיבוץ

ג. ענף נכסים

ד. בטיחות, גהות וביטחון

ה. מערך העבודה בגעש.

ההצבעה על תוכנית הביקורת לשנת 2002 תהיה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. דו"ח הביקורת על ענף האחזקה
מובא לדיון דו"ח הביקורת על ענף האחזקה שהתבצע כחלק מתוכנית הביקורת לשנת 2001. אלחנן ורדי, מבקר הקיבוץ, יציג את הדו"ח ויתקיים דיון.
מצ"ב עיקרי הדו"ח. הדו"ח המלא נמצא במזכירות ואפשר לקבלו.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 32 מתאריך 3/12/2001

1. רותי סלוצקי נתקבלה לחברות.

2. ענבל סיטרין התקבלה לאורחות.

3. דנה דור התקבלה לאורחות.

4. עמירם הדר התקבל למועמדות

5. חיים מדבייר, ערד סלוצקי, ורד דרורי מצטרפים להנהלת מש"א.

6. לא התקבלה הצעת הנהלת מש"א לביטול של השעות בתמורה.

7. הוחלט עקרונית על הורדת חדר האוכל למבנה המועדון

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב