קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26.12.2001 מספר 34 שנת 2001

26/12/2001
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום רביעי 26/12/2001 שיחה מס: 34 שנה: 2001
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שישי 28/12 בין השעות 8:00-14:00.
ההצבעה בקלפי על תוכנית ביקורת 2002, איתן יערי לריכוז ו. ביקורת והצעה להפריט את הקרן להשתלמות קצרה.

ב. לדיון

1. תוכנית משק 2002
מובאת לדיון והחלטה תוכנית המשק לשנת 2002. ההנהלה הכלכלית ומועצת המנהלים הכלכלית אישרו את התוכנית.
חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה מס' 33 מתאריך 17/12/2001.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב