קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07.01.2002 מספר 01 שנת 2002

07/01/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 7/1/2002 שיחה מס: 1שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הנושאים שבשיחה יובאו להצבעה בקלפי לאחר שיחת קיבוץ הבאה.

ב. לדיון

1. תוכנית אחזקת אדם ‏2002
הנהלת שירותים מביאה לדיון ואישור את תוכנית אחזקת אדם לשנת 2002.
חומר חולק בסוף השבוע האחרון בתאי החברים ויובא לשיחה.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. תוכנית השקעות צרכניות 2002
הנהלת שירותים מביאה לדיון ואישור את תוכנית ההשקעות הצרכניות לשנת 2002.
התוכנית חולקה בסוף השבוע האחרון בתאי החברים ותובא לשיחה.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 33 ו- 34 לשנת 2001

1. איתן יערי נבחר לריכוז ועדת ביקורת לקדנציה נוספת של 3 שנים.

2. הוחלט להפריט את הקרן האישית להשתלמות קצרה החל מ- 1/1/2002.

3. אושרה תוכנית הביקורת לשנת 2002.

4. אושרה תוכנית המשק לשנת 2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב