קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 14.01.2002 מספר 02 שנת 2002

14/01/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 14/1/2002 שיחה מס: 2שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי, 15/1/2002 בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר. ההצבעה על תוכנית א. אדם 2002, תוכנית השקעות צרכניות 2002 ונושאים שבשיחה.

2. במהלך חודש ינואר יותקנו מוני חשמל בכל המבנים בגעש שאין בהם מונים. בקוביות ובכוורת יותקן מונה מרכזי.

ב. לדיון

1. שינויים בתקנון הרכב
ועדת רכב מביאה לדיון והחלטה תקנון רכב חדש המצורף לדף זה.
המזכירות קיימה דיון ותומכת בתקנון החדש והשינויים שבו.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. פניית חגי אבני לשנת חופש חברתי
חגי אבני פונה לצאת לשנת חופש חברתי
הפנייה היא של חגי לבדו.
המזכירות לא מקבלת את הפנייה של חגי אבני. חגי לא מקבל את עמדת המזכירות ומביא את ההכרעה לשיחת קיבוץ.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 1 מתאריך 7/1/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב