קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 11.02.2002 מספר 03 שנת 2002

11/02/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 11/2/2002 שיחה מס: 3 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ההצבעה על נושאים שבשיחה תתקיים בקלפי לאחר שיחת קיבוץ הבאה.

ב. לאישור

1. דני פילדס לריכוז ו. חברה – הנהלת מש"א מציעה את דני פילדס לריכוז ועדת חברה.
דני מעוניין בתפקיד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. דפנה דור למועמדות – המזכירות מביאה את דפנה דור לקבלה למועמדות.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. תוכנית אסטרטגית של ענף התיירות
מובאת לדיון תוכנית אסטרטגית של ענף התיירות. התוכנית גובשה ונדונה בהנהלת התיירות ובמועצת המנהלים הכלכלית.
הכוונה להציג את התוכנית ולקיים דיון.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 1 + 2 שנת 2002

1. אושרה תוכנית אחזקת אדם לשנת 2002.

2. אושרה תוכנית ההשקעות הצרכניות לשנת 2002.

3. אושר תקנון רכב חדש.

4. לא אושרה פניתו של חגי אבני לשנת חופש חברתי.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב