קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 18.02.2002 מספר 04 שנת 2002

18/02/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 18/2/2002 שיחה מס: 4 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ביום שלישי 19/2/2002 תתקיים הצבעה בקלפי בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר.
ההצבעה על נושאים משיחה קודמת ונושאים בשיחה זו.

2. הנהלת מש"א החליטה שירון סלוצקי מחליף את צביקה גולדברג כחבר בועדת ביקורת.

ב. לאישור

1. מנהל געש מפעלי תאורה
מועצת המנהלים של המפעל מציעה למנות את אסף ציקמן למנהל המפעל לקדנציה מלאה – 4 שנים.
הנושא יוצג בשיחה על ידי נדב קפלן, יו"ר מועצת המנהלים של המפעל.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. אינפורמציה

1. ענייני ביטחון
בתקופה האחרונה קיימנו מספר התייעצויות בנושא הביטחון בקיבוץ.
אנו רוצים לדווח על כך בשיחה וקוראים לציבור כולו להגביר את הערנות ולדווח על כל דבר לדוד טמים.

2. אינטרנט מהיר
בימים הקרובים תושלם העבודה וחיבור כל הקיבוץ לרשת האינטרנט המהיר. חלק מהחברים כבר מחוברים ועובדים ברשת החדשה.
חברים שהותקן אצלם שקע מתבקשים לתאם עם ארז קוגלר את חיבורם לרשת.

3. ממירים של הטלויזיות
אנו צריכים להחזיר בקרוב למת"ב את כל הממירים ששימשו את החברים כאשר התחברנו למת"ב – לפני מס' שנים. ברוב הטלויזיות אין צורך להשתמש בממיר וחברים מתבקשים לבדוק ולהתעניין האם הם צריכים או לא.
יש להחזיר את הממירים לאחזקה בשעות העבודה. אינפורמציה נוספת תימסר בשיחה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 3 מתאריך 11/2/2002

1. התקיים דיון על התוכנית האסטרטגית של התיירות והוחלט להביא לאישור הקיבוץ את תוכנית האב כאשר תהיה מוכנה.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב