קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 00.03.2002 מספר 06 שנת 2002

00/03/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
לא נמצאים כרגע
תוכן השיחה

א. לדיון

1. סיכום משק שנת 2001
מובא לדיון סיכום משק לשנת 2001.
הסיכום יוצג בראשית השיחה על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח, חברה המלווה אותנו בנושא זה מספר שנים.
חומר יחולק בשיחה וניתן לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 5 מתאריך 4/3/2002

1. אטה פלר התקבלה לחברות.

2. הוחלט על פרויקט הרחבות לוותיקים – כהמשך ההרחבות של ה"סביונים" וביצוע שתי הדירות הפנויות למעבר לשיכוני קבע.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב