קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01.04.2002 מספר 07 שנת 2002

01/04/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 1/4/2002 שיחה מס: 7 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. קלפי על נושאים שבשיחה יתקיים לאחר שיחת הקיבוץ הבאה.

ב. אינפורמציה

1. ביטוח סיעודי – הנהלת שירותים החליטה לקבל את הצעת ועדת בריאות ומחלקת הביטוח שלנו ולבטח ביטוח סיעודי את כלל האוכלוסייה.
עלות השנה כ- 50,000 שתוקצבו בתקציב ועדת בריאות לשנת 2002. הנושא יוסבר בשיחה.

ג. שאילתא של נחום מנדל

1. במידה ויש שינוי בתוכנית התוספת הקידמית לשיכון הותיקים לעומת הבניה עד כה, מתי התוכנית החדשה תתפרסם בלוח המודעות לידיעת החברים ומתי יביאו אותה לאישור שיחת הקיבוץ?

2. האם הקיבוץ מוכן להזמין אצל אדם מוסמך בחישובים סטאטיים לבניין (המעבדה בטכניון או מהנדס בעל מוניטין) חוות דעת בשאלה האם ביטול העמוד המתוכנן מול חלוני הוא הכרחי לנשיאת הקומה השניה (אינני יודע מי בעל הסמכה הטוען את זאת) והאם הצעתי לביטול עמוד זה אפשרית וכלכלית? לחילופין: האם הקיבוץ יחזיר לי את עלות הבדיקה, אם אני אזמין את הבדיקה על חשבון תקציבי האישי ויתברר שאני צודק?

תשובה תינתן בשיחה הבאה.

ד. לאישור

1. פניית נעמי וג'וליו רוזנטל לצאת לעבודת חוץ בחו"ל
חברת "אמדוקס" שבה עובד ג'וליו רוזנטל מבקשת ממנו לעבור עם המשפחה לעבוד בחו"ל.
מדובר על נסיעה לשלוש שנים, כנראה למדריד, שתחל בקיץ 2002.
המשפחה תצא כעבודת חוץ ותשלם כל חודש לקיבוץ את הנדרש לתשלום ביטוח לאומי ופנסיה עבורם וכן סכום כסף נוסף בהיותם עובדי חוץ.
הפרטים האלה יסוכמו בהמשך.
המזכירות בעד הפנייה. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ה. לדיון

1. הצעת הנהלת מש"א להפריד בין התפקידים של מזכיר ומנהל שירותים
הנהלת מש"א מביאה לדיון והחלטה להפריד שוב בין התפקידים של מזכיר ומנהל שירותים. כזכור, תפקידים אלה אוחדו לפני למעלה מחצי שנה לאחר שערד סלוצקי סיים את תפקידו כמנהל שירותים.
הנהלת מש"א החלה לאחרונה לעסוק באיוש המשרה של מזכיר ומנהל שירותים.
למכרז, שהיה תלוי כחודש ימים, לא הוצע אף אחד.
הנהלת מש"א שמעה דעות שונות ומציעה לקבל החלטה להפריד שוב בין התפקידים. מנהל שירותים יהיה בחצי משרה.

ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 6 מתאריך 11/3/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב