קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09.04.2002 מספר 08 שנת 2002

09/04/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שלישי 9/4/2002 שיחה מס: 8 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הצבעה בקלפי על נושאים מהשיחה הקודמת ומהשיחה הזו תתקיים ביום רביעי 10/4/2002 בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר.

ב. לאישור

1. אפרים אופמן לריכוז ו. בטיחות – הנהלת מש"א מציעה את אפרים אופמן לריכוז ו. בטיחות.
אפרים מעונין בתפקיד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. הקמת ועדת תקשורת – המזכירות מביאה לאישור את הצעתה להקמת ועדת תקשורת.
הקמת ועדת תקשורת תביא לידי ביטוי את הבעלות הציבורית על אמצעי השידור השונים הקיימים והעתידיים בגעש - המתוקצבים על-ידי הקהילה ואמורים לשרת את צרכיה המגוונים. הועדה צריכה לגבש נורמות של הפצת מידע וקביעת תכנים שיבטאו את הרצונות השונים של חברי געש ומוסדותיו.
הועדה תייצג את האינטרסים הציבוריים בתחומי התקשורת, תדאג לטיפוחם והגנתם, לגיוונם, השבחתם, לפלורליזם בתכנים ובערוצי המידע ובפיתוח תוכן מקומי ומתן ביטוי הולם לנושאים המצויים על סדר היום הקיבוצי.
הועדה צריכה להיות כעין "רשות שידור ציבורית" שאין לה תפקידי ניהול – לכל אחד מכלי התקשורת יש מרכז וצוות וכך גם לתחומי התשתית והטכנולוגיה.
תחומי אחריות לועדת תקשורת:
-לגבש קווי פעולה לקבוצות התקשורת השונות הפועלות בגעש. למשל: מה צריך להיות הקונספט של: מפגעש, העלון, לוח המודעות, ערוצי הכבלים, אינטרנט-קהילתי ועוד
-לגבש חבילת שידור לערוצים הציבוריים.
-להכין חומר למזכירות על הקמת אינטרנט קהילתי (איזה תכנים, משמעות תקציבית, מה המשמעות שחלק מן הציבור כלל לא מחובר).
-בדיקת איכות המוצרים השונים שהציבור מקבל.
-בדיקת שימוש בטכנולוגיה קיימת להפצת מידע (אימייל או טלפונים עם משוב קולי)
לועדה יהיה מרכז וחברים נוספים בעלי רקע בתקשורת ותיבחר בנוהלי הבחירה הרגילים של רכזי ועדות וועדות.
הועדה כפופה למזכירות.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. עצמאות כלכלית לצעירים
ועדת צעירים מביאה לדיון ראשון את ההצעה לעצמאות כלכלית לצעירים.
המזכירות קיימה מספר דיונים בנושא וקיימים חילוקי דעות במזכירות האם ההצעה טובה לקיבוץ.
סוכם לקיים דיון בשיחת קיבוץ ולאחר מכן לבחון את ההמשך בנושא הזה.
מצורפת ההצעה.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה מס' 7 מתאריך 1/4/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב