קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 29.04.2002 מספר 09 שנת 2002

29/04/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 29/4/2002 שיחה מס: 9 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. לדיון

1. עצמאות כלכלית
ועדת צעירים מביאה לדיון ראשון את ההצעה לעצמאות כלכלית לצעירים.
המזכירות קיימה מספר דיונים בנושא וקיימים חילוקי דעות האם ההצעה טובה לקיבוץ.
הנושא מגיע לשיחת קיבוץ לדיון ראשון שאחריו תבחן הדרך להמשך התהליך.
ההצעה חולקה לחברים לפני שבועיים. החומר יחולק בשיחה והמעונינים יכולים לקבלו במזכירות.

2. הצעת מש"א לתגמול שעות נוספות
הנהלת מש"א מביאה הצעתה לתגמול שעות נוספות.
הנושא מובא לדיון ראשון.
ההצעה מצורפת לדף לשיחה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחות קיבוץ מס' 7+8 שנת 2002

1. אושרה עבודת חוץ בחו"ל לג'וליו ונעמי רוזנטל.

2. הוחלט להפריד בין התפקידים של מזכיר ומנהל שירותים.

3. הוחלט על הקמת ועדת תקשורת.

4. אפרים אופמן נבחר לריכוז ועדת בטיחות.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב