קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 06.05.2002 מספר 10 שנת 2002

06/05/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 6/5/2002 שיחה מס: 10 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ביום שלישי 7/5/2002 תתקיים הצבעה בקלפי בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר. ההצבעה על נושאים שבשיחה.

ב. לאישור

1. פניית לואיס שילון לעבודת חוץ בחו"ל לשנה
לואיס שילון פנה לצאת לעבודת חוץ בחו"ל למשך שנה אחת החל ממאי 2002. העבודה היא להקמת חווה לגידול דשא באיזמיר שבתורכיה.
המזכירות בעד הפנייה. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. ניהול שירותים
הנהלת מש"א מביאה לבחירה את יחזקאל פירקה ומירב סלוצקי לניהול שירותים. שניהם מעונינים בתפקיד
התפקיד הוא לקדנציה של 4 שנים.
ההצבעה בקלפי.
אם אחת ההצעות מקבלת 50% + 1 מקולות המצביעים – היא מתקבלת. במידה ואף אחת מההצעות אינה מקבלת 50% מהקולות – תערך הצבעה נוספת.

3. מזכיר קיבוץ
הנהלת מש"א מביאה לבחירה את שלמה ניימן לקדנציה נוספת של 3 שנים כמזכיר קיבוץ.
שלמה מעוניין בתפקיד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. ערעור של נחום מנדל על החלטת ו. תכנון בעניין מיקום עמוד בהרחבת הסביונים
בשיחת קיבוץ מתאריך 4/3/2002 נדונה ההצעה לבצע השנה פרויקט גדול של הרחבות הסביונים לפי התכניות הקיימות ובהתאם להחלטות הקיימות.
ההצעה התקבלה ברוב גדול מאוד בקיבוץ.
נחום מנדל פנה לקיים דיון בועדת תכנון ולקבל הצעתו להזזת עמוד הקרוב לחלון. לפנייה הזו של נחום הצטרפו מספר חברים נוספים שמעונינים בהרחבה קדמית. ועדת תכנון שמעה את נחום מנדל ואת האדריכל שתכנן את הרחבות הסביונים והחליטה לא לקבל את הצעתו של נחום ולהישאר בתוכניות הקיימות.
נחום מנדל מערער על החלטת ו. תכנון.
ההצבעה על הערעור בקלפי וברוב רגיל.

2. החלטה על שיעבוד קרקע
בהסדר הקיבוצים שחררנו את חלקות המגורים של הקיבוץ משעבודים וחתמנו על התחייבות לבנקים שלא לשעבד יותר את חלקות המגורים אלא לשם בניית מבנים למגורי חברים.
המזכירות קיימה דיון בנושא וסוכם להביא הצעת החלטה לקיבוץ שכל שיעבוד חדש בקרקע הקיבוץ, הן בחלקות המגורים והן בחלקות אחרות, יובא להחלטה של שיחת קיבוץ ויתקבל ברוב רגיל.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה מס' 9 מתאריך 29/4/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב