קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03.06.2002 מספר 12 שנת 2002

03/06/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 3/6/2002 שיחה מס: 12 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ביום שלישי 4/6/2002 תתקיים הצבעה בקלפי על ההצעות בנוגע לשעות בתמורה ונושאים שבשיחה בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר.

ב. אינפורמציה

1. הרפת המשותפת – מובאת לשיחה אינפורמציה על ההתקדמות בפרויקט של הרפת משותפת שמקימים הקיבוצים שפיים, יקום וגעש ותוכניות קיימות נוספות.
בשיחה יתארחו עדי רוזנטל, חבר שפיים מרכז פרויקט הקמת הרפת וגדליה גל שמונה על ידי הקיבוצים ליו"ר הרפת המשותפת.

ג. לאישור

1. הארכת השליחות של משפחת קייט בשנה נוספת
התנועה פנתה להאריך את השליחות של משפחת קייט בברזיל בשנה נוספת.
המזכירות בעד.
ההצעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה הקודמת.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב