קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13.06.2002 מספר 13 שנת 2002

10/06/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 10/6/2002 שיחה מס: 13 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. לדיון

1. דו"ח כספי רבעון ראשון לשנת 2002
מובא לדיון דו"ח כספי של הרבעון הראשון לשנת 2002.
הדו"ח יוצג על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח. נדב קפלן יו"ר מ. המנהלים של המפעל יציג את תוצאות הרבעון של המפעל.
יתקיים דיון.
החומר יובא לשיחה וחברים שמעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 11+12 שנת 2002

1. התקבלה הצעת הנהלת מש"א לתגמול שעות בתמורה החל מ- 1/7/2002.
ההצעה לחצי שנה ולאחר מכן תובא לאישור נוסף.

2. התקבל סעיף א' 3 בהצעת מש"א.

3. התקבל סעיף ג' 1 בהצעת מש"א.

4. אושרה שנת שליחות נוספת למשפחת קייט.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב