קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 24.06.2002 מספר 14 שנת 2002

24/06/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 24/6/2002 שיחה מס: 14 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. פירקו יחזקאל נכנס לתפקיד מנהל שירותים החל מיום ראשון 23/6/2002.

2. הצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה תתקיים לאחר שיחת הקיבוץ הבאה.

ב. לדיון

1. דו"ח ביקורת על מערכת הבריאות
אלחנן ורדי, המבקר, ימסור דו"ח של הביקורת על מערכת הבריאות.
נושא זה הוא במסגרת הנושאים שועדת ביקורת עוסקת בהם בשנת 2002.
תקציר הדו"ח יובא לשיחה וחברים שמעונינים יכולים לקבל את הדו"ח במזכירות.

2. מסיבות באירועים
ענף האירועים מביא לדיון והחלטה בקשתו לקיים מסיבות בחדשי הקיץ. הנושא מפורט בדף המצורף.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 13 מתאריך 10/6/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב