קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12.08.2002 מספר 17 שנת 2002

12/08/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 12/8/2002 שיחה מס: 17 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הצבעה בקלפי תתקיים ביום שלישי 13/8/2002 בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר.
הצבעה על נושאים שבשיחה בקודמת ובשיחה זו.

ב. לאישור

1. קבלת אימרי מזור למועמדות
אימרי מזור מעוניין לחזור לקיבוץ לאחר שלוש שנות חופשת צעירים.
המזכירות בעד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל מקולות המצביעים.

2. קבלת לידי ואביב רובינסקי לחברות
לידי ואביב רובינסקי מובאים לקבלה לחברות.
המזכירות בעד.
ההצבעה בקלפי וברוב של שני שליש מקולות המצביעים.

3. יצחק כנען לריכוז ו. צעירים
הנהלת מש"א מביאה לאישור את יצחק כנען לריכוז ועדת צעירים.
יצחק מעוניין בתפקיד
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. עצמאות כלכלית לצעירים
מובאת לדיון והחלטה ההצעה לעצמאות כלכלית לצעירים.
ההצעה להחלטה מצורפת לדף לשיחה.
ההצעה הזו נדונה במזכירות והמזכירות בעד העצמאות הכלכלית לצעירים.
ריינולד ליבשיץ מציע שכל צעיר יוכל לבחור בין עצמאות כלכלית לבין השארות בהסדרים הקיימים היום. נושא זה יובא כסעיף אלטרנטיבי.
ההצבעה בקלפי ולקבלה דרוש רוב של שני שליש מקולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 16 מתאריך 22/7/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב