קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 19.08.2002 מספר 18 שנת 2002

19/08/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 19/8/2002 שיחה מס: 18 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הצבעה בקלפי תתקיים ביום שלישי 20/8/2002 בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר.

ב. לאישור

1. משה מאשלנקה לריכוז ועדת בריאות
הנהלת מש"א מביאה לאישור את משה מאשלנקה לריכוז ועדת בריאות.
משה מעוניין בתפקיד
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. קבלת עדי ברקן לחברות
עדי ברקן מובאת לקבלה לחברות
המזכירות בעד.
ההצבעה בקלפי וברוב של שני שליש.

ג. לדיון

1. ערעור על ההחלטה בנוגע לעצמאות כלכלית לצעירים
ועדת צעירים מערערת על ההחלטה לא לקבל את ההצעה לעצמאות כלכלית לצעירים.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור דרוש רוב של שני שליש מהמצביעים ומעל קולות הנגד בהצבעה הראשונה.

2. הפעלת המטבח על ידי קבלן
הנהלת שירותים וריכוז משק מציעים התקשרות עם קבלן חיצוני לתפעול המטבח.
ההצעה מפורטת מעבר לדף.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 16 + 17 שנת 2002

1. הוחלט שמעמד השליחות התנועתית יהיה כמו מעמד עובדי חוץ בחו"ל בעניין תשלום לקיבוץ.

2. אמרי מזור התקבל למועמדות.

3. לידי ואביב רובינסקי התקבלו לחברות.

4. יצחק כנען נבחר לריכוז ועדת צעירים.

5. לא התקבלה ההצעה לעצמאות כלכלית לצעירים.

6. התקבלה ההצעה של ריינולד ליבשיץ שהסדרי הצעירים הקיימים היום יימשכו יחד עם העצמאות הכלכלית לצעירים (אם תהיה).

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב