קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 02.09.2002 מספר 19 שנת 2002

02/09/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 2/9/2002 שיחה מס: 19 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. לדיון

1. דו"ח כספי חצי שנתי ינואר-יוני 2002
מובא לדיון דו"ח כספי חצי שנתי ינואר-יוני 2002.
הדו"ח יוצג על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מחברת ברית פיקוח.
מנהלי הענפים השונים יציגו את הדו"חות שלהם.
החומר יובא לשיחה וחברים המעוניינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 18 מתאריך 19/8/2002

1. משה משלנקה נבחר לריכוז ו.בריאות.

2. עדי ברקן התקבלה לחברות.

3. לא התקבל הערעור בנוגע לעצמאות כלכלית לצעירים.

4. הוחלט להפעיל את המטבח ע"י קבלן.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב