קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23.09.2002 מספר 20 שנת 2002

23/09/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 23/9/2002 שיחה מס: 20 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה תתקיים לאחר השיחה הבאה.

ב. לאישור

1. בחירת עדי ברקן למנהלת כספים של המפעל
מועצת המנהלים של המפעל מביאה לאישור מינויה של עדי ברקן למנהלת כספים של המפעל.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. הצעת הנהלת מש"א להפחית את הקנס לחברים שנכנסו למינוס בימי חופש
הנהלת מש"א מציעה להפחית את הקנס לחברים שנכנסו למינוס בימי חופש מ- 250 ש"ח ליום, ל- 160 ש"ח ליום.
ההחלטה על הקנס של 250 ש"ח ליום התקבלה בקיבוץ בתחילת שנת 2000 ויש קושי ליישמה בגלל הסכום הגדול.
פרטים נוספים יימסרו בשיחה.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

3. הצעת הנהלת מש"א שחבר הלוקח מעל 60 יום חופש בשנה – יחול עליו קנס של 160 ש"ח ליום (שמעבר ל- 60 יום).
הנהלת מש"א מביאה הצעה שחבר הלוקח מעל 60 יום בשנה – יחול עליו קנס של 160 ש"ח ליום, על כל יום שמעבר ל- 60 יום. הצעה זו באה להשלים את ההחלטה שהתקבלה באמנת העבודה, מתחילת 1998, ושבה הוחלט שאפשר לצבור עד 60 יום חופש.
פרטים נוספים בשיחה.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. קיום המסיבה הגדולה והרועשת בתחילת אוגוסט 2002
מובא לדיון קיום המסיבה הגדולה והרועשת באירועים ביום שישי בתחילת אוגוסט.
מסיבה זו התקיימה לאחר החלטת שיחת קיבוץ שאין מקיימים מסיבות כאלה בימי שישי.
כמה ימים לאחר ההחלטה הסתבר שקיימת התחייבות למסיבה גדולה נוספת הנוגדת את ההחלטה.
לאחר ניסיונות רבים למנוע את קיום המסיבה, התקיימה התייעצות ב"צוות בעלי התפקידים" בקיבוץ וסוכם לאשר את המסיבה וכך גם פורסמה הודעה לכל החברים וכן שהכסף מהמסיבה יחולק לחברים.
בשיחה יוסבר כל המהלך שהביא להחלטה זו.

החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות חדשות בשיחת קיבוץ מס' 19 מתאריך 2/9/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיובץ
חסר רכיב