קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 30.09.2002 מספר 21 שנת 2002

30/09/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 30/9/2002 שיחה מס: 21 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי, 1/10/2002 בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר.
ההצבעה על נושאים שבשיחה הקודמת ובשיחה זו.

ב. לאישור

1. ועדת תקשורת
הנהלת מש"א מביאה לאישור את הרכב ועדת תקשורת:
עודד בלבן (מרכז-נבחר)
סיליה קסטין, דני וסרלאןף - וידאו
חגי אבני – נציג ציבור
עזרא רבין, אפרת וייס - עלון
ריינולד ליבשיץ – נציג ציבור
מייק פנצינר - אינטרנט
מוניקה קופרמן – נציגת ציבור
יגאל להב – טלפונים, כבלים, סיבים
אופיר סיטרין – גזבר
שבתאי אבני – לוח מודעות אלקטרוני
(אחראי על מערכת מידע)

ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.

2. בחירת חברי מזכירות
הנהלת מש"א מביאה לבחירה 3 חברי מזכירות חדשים.
המועמדים המוצעים על ידי הנהלת מש"א:
הוגו לובל
שי ברק
אסנת נגרי
פנינה מדבייר
מרדכי כהן
ריינולד ליבשיץ
נוגה סלוצקי

הגר סירוטה מציעה את נגרו רובינשטיין.

חברי המזכירות המסיימים הם:
שריטה פלג
דני ווסרלאוף
עירית פאוסט

חברי המזכירות הממשיכים:
יוסף גלפז
אופיר סיטרין – גזבר
טיטו פלדמן
יואב דרורי – מרכז משק
אתי פופר
צביקה גולדברג – מ. מש"א
כרמית בלבן
יחזקאל פירקו – מנהל שירותים
נאור סלוצקי
שלמה ניימן – מזכיר
אורה קוגלר

ההצבעה בקלפי ויש לבחור 3 שמות מהרשימה.

ג. לדיון

1. הצעה לשינויים בתקנון הוותק
המזכירות דנה במספר סעיפים הקשורים לתקנון הוותק של הקיבוץ ומציעה את התיקונים/תוספות הבאים:

א. במעבר חבר מקיבוץ לקיבוץ ניתן לתת לו את הוותק מהקיבוץ הקודם במידה והוא מעביר לקיבוץ את דמי העזיבה שניתנו לו – לפי כללי העזיבה.

ב. שמירת הוותק בשליחות תנועתית ועבודת חוץ בחו"ל תהיה עד 3 שנים. מעבר לכך, שמירת הוותק מחייבת החלטה של שיחת קיבוץ ובמידה ואין החלטה הוותק לא נשמר (מעבר ל- 3 שנים).
תקנון הוותק מצורף לדף לשיחה.
הנושאים יוסברו ויפורט בשיחה.
ההחלטה בנושאים אלה תהיה בקלפי וברוב רגיל.

תיקון לדף לשיחה מס' 21 30/9/2002

* בדף לשיחה שחולק נשמטו הפרטים הבאים:

בנושא לדיון שינויים בתקנון הוותק:

- סעיף 1 א' מובא במקום סעיף ה'.1 בתקנון הוותק אשר חולק בדף לשיחה

- סעיף 1 ב' מובא בתוספת לתקנון הוותק.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ
חסר רכיב