קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04.11.2002 מספר 24 שנת 2002

04/11/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 4/11/2002 שיחה מס: 24 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הצבעה בקלפי בנושאים שבשיחה תתבצע במועד מאוחר יותר.

2. הנהלת מש"א החליטה שחבר שאינו מחזיר את דו"ח העבודה המתוקן עד 10 לחודש לא יוכל לתקן את הדו"ח במועד מאוחר יותר אלא באישור הנהלת מש"א.

ב. לדיון

1. הצעת הנהלת מש"א לתוספת לאמנת העבודה בנושא החופשה
הנהלת מש"א מציעה להוסיף לאמנת העבודה:

א. חבר יכול לצבור עד 60 ימי חופשה – לפי ההחלטה הקיימת באמנת העבודה.

ב. חבר יכול לנצל עד 60 ימי חופשה בשנה בתנאי שיש לו אותם ביתרה. במקרים חריגים ניתן להאריך את החופשה באישור מראש מהנהלת מש"א.

חבר שיחרוג בימי חופשה מעבר ל- 60 ימים בשנה יחויב ב- 160 ש"ח בגין כל יום נוסף – החיוב יתבצע בתקציב החודשי הבא מיד אחרי החריגה.

במקרה של חריגה בימי חופשה (כניסה למינוס בימי חופשה) החיוב בגינה יתבצע בסוף השנה לפי חוב שיהיה נכון ל- 31/12.

ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. הצעה של איתן יערי לעיגון החלטות בקשר לשינויים בנדל"ן בגעש
ההצעה של איתן מצורפת לדף לשיחה ולקבלתה דרוש רוב רגיל.
נגרו רובינשטיין וזמי בן-חורין הגישו הצעות שהחלטות על השינויים בנדל"ן יתקבלו ברוב של שני שליש מהמצביעים (רוב מיוחס).
המזכירות דנה בנושא והחליטה שבמידה והצעות החברים יהיו בתוקף לאחר הדיון בשיחה אזי תתקיים הצבעה קודמת להחלטה על ההצעה של איתן וזו הצעה שעל החלטה להצבעה ברוב מיוחס (שני שליש) תהיה החלטה של רוב מיוחס, כלומר, שני שליש מהמצביעים.
פרטים נוספים בשיחה.
החלטה זו תהיה ברוב רגיל מקולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 23 בתאריך 21/10/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב