קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 25.11.2002 מספר 25 שנת 2002

25/11/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 25/11/2002 שיחה מס: 25 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה הקודמת ובשיחה זו תתקיים ביום שלישי 26/11/2002 בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר.

ב. לאישור

1. קבלת אלעד הר-נוי למועמדות
אלעד הר-נוי היה למעלה משנתיים בחופשת צעירים ומעוניין לחזור ולהתקבל למועמדות בקיבוץ.
המזכירות בעד. ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. אישור מאזן 2001
מובא לאישור מאזן הקיבוץ לשנת 2001. החומר יובא לשיחה והמעוניינים יכולים לקבלו במזכירות.
ההצבעה בשיחה.

ג. לדיון

1. בקשה לדיון בנושא אי שייכותו המפלגתית של הקיבוץ – הצעה של חגי אבני
מובאת לדיון הצעה של חגי אבני לקבל מספר החלטות בנושא אי שייכותו המפלגתית של הקיבוץ.
ההצעה של חגי אבני מצורפת במלואה לדף לשיחה.
הנושא מובא לדיון ראשון ובהמשך יובא להחלטות.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 24 מתאריך 4/11/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב