קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23.12.2002 מספר 28 שנת 2002

23/12/2002
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 23/12/2002 שיחה מס: 28 שנה: 2002
תוכן השיחה

א. לדיון

תוכנית משק 2003
מובאת לדיון והחלטה תוכנית המשק לשנת 2003.
מועצת המנהלים הכלכלית דנה בתוכנית ואישרה אותה. חומר יחולק בשיחה וניתן לקבלו במזכירות.
ההצבעה בשיחה וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה מס' 27 מתאריך 9/12/2002.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב