קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 13.01.2003 מספר 1 שנת 2003

13/01/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 13/1/2003 שיחה מס: 1 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה תתקיים ביום שלישי 14/1/2003 בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר.

ב. אינפורמציה

1. תימסר אינפורמציה בנושא הבחירות. בנושא זה המזכירות החליטה שחברים שיעסקו ביום הבחירות באיוש קלפיות בגעש ובהרצליה לפי הנחיות מר"צ יזוכו ב- 150 ש"ח לחבר.

2. תימסר אינפורמציה בעניין ההערכות שלנו מול האיום העיראקי.

ג. לאישור

1. קבלה לחברות של דפנה ורביב דור.
המזכירות מביאה לקבלה לחברות את דפנה ורביב דור. ההצבעה בקלפי ולקבלה דרוש רוב של שני שליש. המזכירות בעד קבלת רביב ודפנה דור לחברות.

ד. לדיון

1. תגמול שעות נוספות – החלטה על ההמשך
הנהלת מש"א מביאה לדיון והחלטה להמשיך בנוהל הקיים לתגמול שעות נוספות וכפי שהחל ב- 1/7/2002.
ההצעה שהתקבלה מצורפת לדף לשיחה וכן מצורף חומר עם נתונים על התמורה בחודשים אוגוסט-נובמבר 2002.

ההצבעה על הצעת הנהלת מש"א להמשיך בנוהל הקיים תהיה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת-קיבוץ מס' 29 מתאריך 30/12/2002

1. אושרה תוכנית אחזקת-אדם לשנת 2003.

2. אושרה תוכנית השקעות צרכניות לשנת 2003.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב