קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10.02.2003 מספר 2 שנת 2003

10/02/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 10/2/2003 שיחה מס: 2 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. הצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה תתקיים במועד מאוחר יותר.

ב. אינפורמציה

1. געש אורות תעשיות (מפעל העמודים בקריית מלאכי).
מועצת המנהלים של המפעל ומועצת המנהלים הכלכלית החליטו שגעש יעביר ל"אלמור" (השותף שלנו בחברה של העמודים)את כל האחזקות שלנו והתחייבויותינו בחברת געש אורות תעשיות ובכך תסתיים השותפות שלנו בחברה זו.
מהלך זה החל להתבצע בתקופה האחרונה.
נדב קפלן, יו"ר מועצת המנהלים של המפעל ואסף ציקמן ימסרו בשיחה אינפורמציה על כל המהלך והסיבות שהביאו להחלטה זו.

ג. לאישור

1. ועדת שיקום
הנהלת מש"א מביאה לאישור את החברים הבאים לועדת שיקום:
משה משלנקה-מרכז
נגה סלוצקי שרון תירוש
נטע סיטרין רותי כץ צרפתי

ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. תוכנית הביקורת לשנת 2003
ועדת ביקורת מביאה לדיון והחלטה את הצעתה לנושאים שיבוקרו במהלך שנת 2003:
-קניינות ורכש בקיבוץ.
-ענייני הדיור בגעש.
-פלטפורמת הסיכונים של געש.

ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחה מס' 1 מתאריך 13/1/2003

1. דפנה ורביב דור התקבלו לחברות.

2. התקבלה הצעת הנהלת מש"א על המשך הנוהל לתגמול שעות נוספות.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב