קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 24.02.2003 מספר 3 שנת 2003

24/02/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 24/2/2003 שיחה מס: 3 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי על נושאים שבשיחה זו ומהשיחה הקודמת.

2. בימים הקרובים תתקיים הדרכה של פיקוד העורף בנושא המלחמה הצפויה בעיראק.הודעה תימסר
כמו-כן תימסר בשיחה אינפורמציה הקשורה בנושא המלחמה בעיראק והערכותינו בנושא.

ב. לאישור

1. קבלת ערן טילבור לאורחות
מובא לאורחות ערן טילבור (בעלה של אפרת וייס) לאורחות.
המזכירות בעד וההצבעה בקלפי ברוב רגיל.

2. בחירת מזכיר קיבוץ
הנהלת מש"א מביאה לאישור את ערד סלוצקי כמזכיר הקיבוץ.
זמי בן-חורין מציע את עצמו לתפקיד זה.
ההצבעה בקלפי.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 2 מתאריך 10/2/2003

לא התקבלו החלטות בשיחה זו.

סוכם, לפי בקשת השיחה, שתתבצע בדיקה בנוגע לשותפות שלנו במפעל העמודים בקריית מלאכי ויציאתנו מהשותפות לאחרונה.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב