קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10.03.2003 מספר 4 שנת 2003

10/03/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 10/3/2003 שיחה מס: 4 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ביום רביעי 12/3 בשעה 17:30 תתקיים הדרכה של פיקוד העורף בנוגע למלחמה הצפויה בעיראק.

ב. לדיון

1. סיכום משק 2002
מובא לדיון סיכום המשק לשנת 2002.
הסיכום יוצג על ידי רו"ח יוסי זילברשטיין מברית פיקוח.
החומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחות קיבוץ מס' 3+2 שנת 2003

1. נבחרה ועדת שיקום: משה משלנקה (מרכז), נוגה סלוצקי, נטע סיטרין, שרון תירוש, רותי כץ צרפתי.

2. אושרה תוכנית הביקורת לשנת 2003.

3. ערן טילבור התקבל לאורחות.

4. ערד סלוצקי נבחר למזכיר קיבוץ לקדנציה של 3 שנים.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב