קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 17.03.2003 מספר 5 שנת 2003

17/03/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 17/3/2003 שיחה מס: 5 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. לדיון

1. דו"ח ביקורת על מש"א ומערך העבודה בגעש
מובא לדיון דו"ח הביקורת על מש"א ומערך העבודה בגעש.
הדו"ח הוכן על ידי המבקר אלחנן ורדי והוא יציג אותו בשיחה.
הדו"ח הוא במסגרת תוכנית הביקורת לשנת 2002.
חומר יובא לשיחה והמעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה מס' 4 מתאריך 10/3/2003.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב