קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 24.03.2003 מספר 6 שנת 2003

24/03/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 24/3/2003 שיחה מס: 6 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 25/3/2003 בין השעות 11:00-19:00 במועדון לחבר.
ההצבעה על נושאים שבשיחה.

ב. לאישור

1. קבלת דקלה מעיין למועמדות
דקלה מעיין מובאת לקבלה למועמדות.
המזכירות בעד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

ג. לדיון

1. הצעה להתייעלות, קיצוצים והתאמות בקיבוץ
מובאת לדיון והחלטה הצעה להתייעלות, קיצוצים והתאמות בקיבוץ.
ההצעה באה לאור המצב הכלכלי הקשה במדינה הפוגע גם בענפי הקיבוץ, וכן בשל חריגות בתקציבים ופעילויות בשנת 2002.
בנוסף לכך יש לקחת בחשבון את מצב אי הוודאות במשק, המיתון המתמשך והתוכנית הכלכלית החדשה בארץ שתשפיע גם עלינו.
ההצעה נדונה במזכירות, הנהלת השירותים ומועצת המנהלים הכלכלית ואושרה בכל הגופים.

ההצבעה על ההצעה תהיה בקלפי וברוב רגיל. ההצעה כולה חולקה לפני מספר ימים לחברים ומצורפת בדף.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחה מס' 5 מתאריך 17/3/2003.

שלמה ניימן
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב