קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07.04.2003 מספר 7 שנת 2003

07/04/2003
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 7/4/2003 שיחה מס: 7 שנה: 2003
תוכן השיחה

א. הודעות

1. ערד סלוצקי התחיל את תפקידו כמזכיר קיבוץ החל מיום א' 6/4/2003.

2. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום ג' 8/4/2003 בין השעות 19:00-11:00, במועדון לחבר על נושאים שבשיחה.

ב. לאישור

1. שנת חופש נוספת ליזי מדבייר
יזי מדבייר פונה לשנת חופש נוספת (שלישית).
המזכירות בעד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

2. ג'אירו פלר לריכוז ועדת דיור
הנהלת מש"א מביאה לאישור את ג'אירו פלר לריכוז ועדת דיור.
ג'אירו מעוניין בתפקיד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

3. אסנת נגרי ואטה פלר לריכוז ועדת חגים ותרבות
הנהלת מש"א מביאה לאישור את אסנת נגרי ואטה פלר לריכוז ועדת חגים ותרבות.
אסנת ואטה מעונינות בתפקיד.
ההצבעה בקלפי וברוב רגיל.

4. בחירת שני נציגי ציבור להנהלת שירותים
הנהלת מש"א מביאה לאישור את יוסף בן-נחום וישי בלבן כנציגי ציבור בהנהלת שירותים, כהחלפה לשני החברים המכהנים כיום (עזרא רבין ויוחנן פרנס) המסיימים את הקדנציה.
יוסף וישי מעונינים בתפקיד.
פיצ'י ליבוביץ' מציע את נגרו רובינשטיין כנציג ציבור בהנהלת שירותים.
נגרו רובינשטיין מציע את אמנון סירוטה כנציג ציבור בהנהלת שירותים.
ההצבעה על שניים מהמועמדים תתקיים בקלפי.

ג. לדיון

1. הצעת הנהלת שירותים להפרטת גז בישול לחברים
הנהלת שירותים מביאה לדיון והחלטה חדשה הפרטת גז לבישול לחברים.
דף המפרט את ההצעה מצורף.
הנושא יובא להצבעה בקלפי ברוב רגיל.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 6 מתאריך 24/3/2003

1. דקלה מעיין התקבלה למועמדות.

2. התקבלה הצעת המזכירות, הנהלת שירותים ומועצת מנהלים כלכלית להתייעלות, קיצוצים והתאמות בקיבוץ.

3. לא התקבלה הצעת רמי כהן לביטול תשלום עבור שעות נוספות באמצע השבוע.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב